Mitiszk LogoE-000110/2014Fejléc Kép

Az Europass bizonyítvány-kiegészítő

Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfólió. Az Europass portfólió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, formális, nem formális, informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. A dokumentumok egy családba való foglalásának fontos célja a hatékonyság növelése és a költségek racionalizálása.

A tagországok a szakképzettséget igazoló bizonyítványokkal együtt kiadják a bizonyítvány - kiegészítőt, amely a szakképesítések kompetenciákon alapuló leírását foglalja magába. A bizonyítvány-kiegészítő önmagában nem bír jogi érvénnyel, csak a szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes.

A bizonyítvány-kiegészítő kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

2015-ben a bizonyítvány-kiegészítő ára: 5.250,- Ft

Europass bizonyítvány-kiegészítőt az ITT letölthető nyomtatványon igényelhet!